12 Feb 2015
ภาวะความจำเสื่อม MRI

ภาวะความจำเสื่อม หากพบสาเหตุแต่เนิ่นๆ อาจพอมีทางแก้ไขบรรเทา

ภาวะความจำเสื่อม  (dementia) คือภาวะที่ประสิทธิภาพในการทำงานของสมองลดลงจนมีผลต่อการดำรงชีวิตตามปกติ ภาวะนี้ไม่ได้เป็นโรคจำเพาะ แต่เป็นกลุ่มอาการที่ทำให้ความจำ ความสามารถในการคิดและตัดสินใจเสื่อมถอยลง

อาการของ ภาวะความจำเสื่อม

ความเสื่อมถอยของสมองที่พบในภาวะความจำเสื่อม คือการลดลงของความสามารถต่อไปนี้

  1. ความจำ
  2. สมาธิความสามารถในการจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  3. ความสามารถในการสื่อสาร และการใช้ภาษา
  4. ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ การคิดคำนวณ
  5. ความสามารถในการบอกทิศทาง
  6. การรับรู้วัน เวลา สถานที่
  7. การแปลความหมายจากสิ่งที่มองเห็น

ผู้ที่มีภาวะความจำเสื่อมจะมีอาการเริ่มจากน้อยๆก่อน เช่น เกิดความเครียดง่าย อาการที่พบต่อมาคือการสูญเสียความทรงจำเช่น พยายามจำข้อมูลที่เพิ่งเรียนรู้เมื่อไม่นานมานี้ไม่ได้ จำชื่อคนไม่ได้ เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีอาการหงุดหงิดง่าย สับสน อารมณ์แปรปรวน และก้าวร้าว เสียความสามารถด้านภาษา เช่น ลืมคำศัพท์ที่จะพูด เห็นสิ่งของแต่เรียกชื่อไม่ถูก เมื่อเป็นมากจะมีอาการสูญเสียความจำระยะยาว จำคนในครอบครัวไม่ได้ เพิกเฉยต่อสิ่งต่างๆเนื่องจากเสียความรับรู้และความรู้สึก และสุดท้ายจะสูญเสียการทำงานต่างๆของร่างกาย

ภาวะความจำเสื่อม เกิดจากอะไร

โรคที่เป็นสาเหตุของภาวะความจำเสื่อมส่วนใหญ่ (60-80%) ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ (Alzeimer’s disease) สาเหตุรองลงมา ได้แก่ ภาวะความจำเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบตัน ทำให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดน้อยลง สมองจึงไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ส่วนสาเหตุอื่นๆที่ทำให้สามารถตรวจพบได้ ได้แก่ โรคธัยรอยด์ฮอร์โมนต่ำกว่าปกติ และการขาดวิตามิน B12

การวินิจฉัย ภาวะความจำเสื่อม

การวินิจฉัยทำได้จากการซักประวัติ เช่น ความกังวลที่พบว่าตนเองหลงลืมบ่อยและความสามารถในการคิดถดถอยลง แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจจะยังไม่ตระหนักถึงภาวะที่เกิดขึ้น แพทย์จึงซักประวัติจากญาติเป็นหลัก จากนั้นแพทย์จะทำการทดสอบความสามารถในการทำงานของสมองด้านต่างๆ เช่น ความจำ การคิดคำนวณ และสมาธิ เป็นต้น มีการเจาะเลือดตรวจฮอร์โมน / วิตามิน และส่งตรวจ MRI สมอง เพื่อตรวจหาความผิดปกติ เช่น เนื้องอกในสมอง โรคเลือดออกในชั้นเยื่อหุ้มสมอง สมองขาดเลือด และสมองฝ่อ เป็นต้น

ภาวะ ความจำเสื่อม รักษาได้หรือไม่

ภาวะความจำเสื่อม มีทั้งประเภทที่รักษาได้และรักษาไม่ได้ ดังนี้

  1. ภาวะความจำเสื่อมที่รักษาได้ คือ โรคธัยรอยด์ฮอร์โมนต่ำกว่าปกติ การขาดวิตามิน B12 เนื้องอก และโรคเลือดออกในชั้นเยื่อหุ้มสมองที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุที่ศีรษะ
  2. ภาวะความจำเสื่อมที่รักษาไมได้ คือ โรคอัลไซเมอร์ ความจำเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบตัน ภาวะเสื่อมจากสมองฝ่อ เป็นต้น

MRI สามารถตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะความจำเสื่อมได้อย่างแม่นยำ เช่น เนื้องอกในสมอง โรคเลือดออกในชั้นเยื่อหุ้มสมอง สมองขาดเลือด และสมองฝ่อ เป็นต้น หากตรวจพบโรคแต่เนิ่นๆ และรักษาอย่างทันท่วงที ความสามารถของสมองจะกลับคืนมาเป็นปกติหรือป้องกันไม่ให้โรคเป็นมากขึ้นได้ แต่ในกรณีผู้ที่ตรวจพบความโรคความจำเสื่อมเป็นแบบที่รักษาไม่ได้ แพทย์สามารถให้ยาที่ชะลอการดำเนินของโรคให้ช้าลง แนะนำการดูแลร่างกายและจิตใจเพื่อลดความรุนแรงของโรค

Leave a Comment