12 Feb 2015

รายการเข้มข่าวค่ำ ช่อง PPTV HD วันที่ 24 มิถุนายน 2557

ปัจจุบันนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับการตรวจ­หาสิ่งผิดปกติในร่างกายที่มีความแม่นยำและ­ละเอียดที่สุด คือ สแกนผ่านเครื่องเอ็มอาร์ไอ

ที่สำคัญคือไม่ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายแม­้แต่น้อย ไปติดตามกับรายงานของคุณอริญชย์ เมธีกุล

Leave a Comment