12 Aug 2015

Infographic – MRI ตรวจอะไรได้บ้าง

MRI ตรวจอะไรได้บ้าง

MRI ตรวจอะไรได้บ้าง

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

MRI ตรวจอะไรได้บ้าง? เครื่อง MRI สามารถใช้ตรวจหาโรคได้ในระบบต่างๆ

นอกจากนี้ MRI ยังสามารถตรวจส่วนอื่นๆ ได้ทั่วร่างกาย
ขอรับคำปรึกษาเรื่องการตรวจได้ที่ รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซ็นเตอร์ 02-158-1088

Leave a Comment