05 Oct 2015
BMA Aging Society-01

งานประชุมกลุ่มโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10-12 สิงหาคม 2558

รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ ได้เข้าร่วมงานประชุมกลุ่มโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10-12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 สำนักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร  โดยมี Theme ของการสัมมนาคือ  Smart Living in BMA Aging Society  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน  ระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ  อำนวยการระดับต้น – ระดับสูง  บริหารระดับต้น- ระดับสูงและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  รวมผู้ร่วมงาน 560 คน ณ โรงแรมปริ้นท์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

BMA Aging Society-01

BMA Aging Society-02

BMA Aging Society-03

Leave a Comment