16 Nov 2015

การวินิจฉัยโรคกระดูกและข้อด้วย MRI

เมื่อเอ่ยถึงโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ หลายท่านอาจคิดว่าเป็นโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุเป็นหลัก แต่จริงๆแล้วคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะวัยทำงานก็มีโอกาสป่วยเป็นโรคเหล่านี้ได้เนื่องมาจากวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการเล่นกีฬา การยืนบนรองเท้าส้นสูงเป็นประจำ อาการในกลุ่มออฟฟิศซินโดรมที่เกิดขึ้นจากการนั่งโต๊ะทำงาน จ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไปจนถึงการใช้แรงงานทำสวน ทำนาการยกของแบกหามลากจูงสิ่งต่างๆ ที่ผิดท่าหรือผิดจังหวะซึ่งอาจก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของหมอนรองกระดูกหรือมีโอกาสเสี่ยงที่กระดูกจะหักจากการบาดเจ็บได้ค่ะ

สำหรับวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ เช่น โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกเคลื่อนโรคกระดูกข้อเสื่อม เอ็นข้อเข้าฉีกขาด นิ้วล็อค แขนขาอ่อนแรง ปวดหลังเรื้อรัง เนื้องอกหรือมะเร็งไขสันหลัง ควบคุมอุจจาระและปัสสาวะไม่ได้ ฯลฯ มักใช้การตรวจด้วยเครื่อง MRI ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและทำการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำปลอดภัย ตามข้อดีต่างๆต่อไปนี้ค่ะ

  • แสดงภาพลักษณะของกระดูกได้ชัดเจนกว่าเครื่องเอกซ์เรย์
  • สามารถแสดงให้เห็นภาพการฉีกขาดของเส้นเอ็น และกระดูกอ่อนได้ บอกลักษณะและปริมาณน้ำในข้อต่อได้
  • สามารถตรวจอาการขาดเลือดไปเลี้ยงตามข้อและกระดูกบริเวณต่างๆของร่างกาย
  • สามารถตรวจได้แม้ผู้ป่วยจะมีน้ำหนักตัวมาก โดยไม่ต้องจัดท่าผู้ป่วยใหม่
  • สามารถใช้ติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

โรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อนั้นกว่าร้อยละ 80 สามารถหายได้โดยไม่ต้องผ่าตัดหากได้รับการตรวจรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ สำหรับวิธีที่การป้องกันที่ง่ายที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กระดูกและข้ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม หมั่นออกกำลังกายแต่พอเหมาะ เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ ไม่ค้างอยู่ท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยไม่ให้โรคกระดูกและกล้ามเนื้อมาเยือนคุณก่อนวัยอันควร ได้แล้วค่ะ

Leave a Comment