14 Nov 2015

Infographic: Timeline ไข้เลือดออก 48 ชม.ต้องระวัง

dengue

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

ช่วงนี้โรคไข้เลือดออกกำลังได้รับความสนใจ เราจึงทำ infographic แสดงการดำเนินโรคมาฝากกันค่ะ

เมื่อผู้ป่วยถูกกัดด้วยยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกี จะมีระยะฟักตัวประมาณ 5-8 วัน จากนั้นจะมีโอกาสเกิดเป็นไข้เลือดออกเดงกีได้ โดยจะมีการดำเนินโรคเป็น 3 ระยะ

1. ระยะไข้

ผู้ป่วยจะมีไข้สูงลอย ประมาณ 2-7 วัน (ส่วนใหญ่ประมาณ 4-5 วัน) ไข้อาจสูงถึง 40-41 องศาเซลเซียส ผู้ป่วยอาจมีอาการหน้าแดง อาจมีคอแดง (แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีน้ำมูกหรืออาการไอ) อาจมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน หรือปวดท้องร่วมด้วย บางรายจะมีจุดเลือดออกเล็กๆ ตามร่างกาย เลือดออกตามไรฟันร่วมด้วยได้

2. ระยะวิกฤติ

ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมงหลังไข้ลด ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง เริ่มมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง อาการเหล่านี้เป็นอาการของภาวะช็อค จำเป็นต้องได้รับการรักษา

3. ระยะฟื้นตัว

เมื่อผ่านระยะวิกฤติมาได้ อาการของผู้ป่วยจะเริ่มดีขึ้น ในเวลาประมาณ 2-3 วันผู้ป่วยก็จะหายเป็นปกติ

ระยะเวลาทั้งหมดของไข้เลือดออกเดงกีที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ประมาณ 7-10 วัน

ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับแฟนเพจทุกท่านนะคะ ท่านใดมีลักษณะอาการเข้าได้กับคำอธิบายดังกล่าว อย่าลืมรีบไปให้คุณหมอตรวจดูนะคะ ทุกโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะ ^.^

Leave a Comment