12 Feb 2016

Infographic: น้ำหนักลด ใช่ว่าดีเสมอไป

weight-loss

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

อาการน้ำหนักลดผิดปกติ หมายถึง น้ำหนักลดลงมากกว่า 5% ภายในเวลา 6 เดือน โดยไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนัก อาการนี้เกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้มากมาย บางครั้งก็เกิดจากภาวะที่ไม่ใช่โรค เช่น ปัญหาความยากจน ทำให้ไม่ได้กินข้าว แต่บางครั้งก็เกิดจากโรคต่างๆ ตัวอย่างโรคที่ทำให้เกิดอาการน้ำหนักลดได้

  • โรคมะเร็งต่างๆ
  • โรคเบาหวานในบางคน
  • โรคติดเชื้อ HIV
  • วัณโรค
  • โรคไทรอยด์เป็นพิษ
  • โรคอื่นๆ เช่น โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคพยาธิ โรคไต ไปจนถึงโรคหัวใจ

ดังนั้น หากตัวเราหรือญาติพี่น้องมีอาการน้ำหนักลดผิดปกติ ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยหาสาเหตุเพื่อทำการรักษาต่อไปค่ะ ^.^

Leave a Comment