21 Mar 2016

Infographic: 3 ผู้มีความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ

CA liver

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

การเฝ้าระวังและการค้นหามะเร็งเซลล์ตับ จะทำให้เราสามารถพบโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งมีผลต่อการรักษาที่หายขาดมากขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการแนะนำให้มีการตรวจคัดกรองหามะเร็งเซลล์ตับในคนไข้กลุ่มเสี่ยง
บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการตรวจคัดกรองหาโรคมะเร็งเซลล์ตับได้แก่

  1. ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังต่อไปนี้
    • ผู้ชายอายุมากกว่า 40 ปี
    • ผู้หญิงอายุมากกว่า 50 ปี
    • ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่มีบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งตับ
  2. ผู้ป่วยตับแข็ง
  3. ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความ:

มะเร็งเซลล์ตับ (Hepato-cellular carcinoma) รู้ไว รักษาได้

Leave a Comment