25 Apr 2016

Infographic: รู้หรือไม่ ผู้ใหญ่ก็ควรฉีดวัคซีน

adult vaccine

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

หลายท่านอาจคิดว่าหากตอนเด็กๆ เคยได้รับวัคซีนแล้ว เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดเพิ่ม แต่จริงๆ ก็มีวัคซีนบางชนิดที่ผู้ใหญ่ควรได้รับค่ะ สาเหตุเช่น

  • ตอนท่านยังเด็กยังไม่มีวัคซีนชนิดนั้น
  • ภูมิต้านทานลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
  • เชื้อโรคมีความรุนแรงมากขึ้นจากสมัยก่อน

ปัจจุบันคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 ได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ดังในภาพ Infographic นี้ค่ะ

อ้างอิง: บทความการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

Leave a Comment