22 Apr 2016

Infographic: รู้จักโรคมะเร็งรังไข่

CA ovary

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

จากข่าวที่มีนักร้องนักแสดงท่านหนึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งรังไข่และสามารถหายได้ ทางเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ และเราเลยถือโอกาสนี้นำ infographic เกี่ยวกับโรคนี้มาฝากกันค่ะ ^.^

4 ปัจจัยเสี่ยง

  1. ประวัติครอบครัว – ผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งรังไข่ จะมีโอกาสเป็นมากกว่า
  2. อายุ – โอกาสเกิดมากกว่าในสตรีหลังหมดประจำเดือน แต่อายุน้อยก็เกิดได้
  3. ความอ้วน – ผู้ที่มีความอ้วน (BMI > 30) มีโอกาสเป็นมากกว่า
  4. ประวัติการมีบุตร – ผู้ที่ไม่เคยมีบุตร หรือมีบุตรเมื่ออายุมากกว่า 35 ปี มีโอกาสเป็นมากกว่า

มะเร็งรังไข่มักไม่มีอาการ จะมีอาการเมื่อมะเร็งเริ่มโตแล้ว ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ที่ดีพอจะแนะนำให้ทำในทุกราย แต่สามารถตรวจอัลตราซาวน์ หรือตรวจเลือดหาสาร CA-125 ได้หากมีอาการผิดปกติ

หากพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ผู้ป่วย 94% สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเกิน 5 ปี

ดังนั้น หมั่นสังเกตความผิดปกติต่างๆ ในอุ้งเชิงกรานของเราดีๆ นะคะ หากมีอาการผิดปกติเช่น คลำได้ก้อนในท้อง ท้องอืดแน่น หรือปัสสาวะบ่อย ฯลฯ ควรรีบพบแพทย์ค่ะ เพื่อการรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆ
อ้างอิง: http://www.cancer.org/Cancer/OvarianCancer/index

Leave a Comment