23 May 2016
img-coffee

กาแฟอาจช่วยลดโอกาสการเป็นมะเร็งลำไส้

นพ.สันติ สิลัยรัตน์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมกันมาเป็นเวลาช้านาน และในปัจจุบันยิ่งได้รับความนิยมกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในแง่ที่ช่วยทำให้รู้สึกตื่นตัว กระปรี้กระเปร่า หรือจะเป็นการแสดงถึงไลฟสไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน สำหรับในทางการแพทย์และสุขภาพเอง ก็ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับผลดีทางสุขภาพที่ได้จากการดื่มกาแฟอยู่มากมาย สารในกาแฟหลายชนิดเช่น คาเฟอีน (caffeine), เมลานอยดินส์ (melanoidins), ไดเทอปีนส (diterpenes), และโพลีฟีนอล (polyphenols) มีส่วนช่วยปรับแบคทีเรียในลำไส้ ต้านอนุมูลอิสระ และปรับการทำงานของลำไส้ และข้อมูลใหม่ล่าสุดก็ยังบ่งชี้อีกด้วยว่า กาแฟอาจช่วยลดโอกาสการเป็นมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของกาแฟข้อนี้ ได้มาจากการศึกษาวิจัยของทีมนักวิจัยในสถาบันโรคมะเร็งในรัฐลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการสำรวจพฤติกรรมการดื่มกาแฟ กับอัตราการเกิดโรคมะเร็ง ผลพบว่าการดื่มกาแฟนั้น มีส่วนช่วยลดโอกาสของการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ถึง 26% เลยทีเดียว โดยพบว่าปริมาณของกาแฟที่ดื่มในแต่ละวันนั้น สัมพันธ์โดยตรงกับโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ด้วย โดยมีค่า Odd Ratio (OR) หรือความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ เท่ากับ 0.78, 0.59 และ 0.46 สำหรับการดื่มกาแฟ 1-2 ถ้วยต่อวัน, 2-2.5 ถ้วยต่อวัน และมากกว่า 2.5 ถ้วย ตามลำดับ

ผลการวิจัยนี้แม้จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างในแง่ของการรวบรวมข้อมูลเนื่องจากเป็นการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมดื่มกาแฟที่ย้อนหลังไปนานถึง 1 ปีและอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง รวมถึงปริมาณการดื่มกาแฟที่แท้จริงอาจจะไม่แม่นยำ แต่ผลการวิจัยนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับผลการศึกษาเกี่ยวกับผลดีของกาแฟหลายการศึกษาที่ผ่านมา

Leave a Comment