24 May 2016

Infographic: เชื้อดื้อยา ปัญหาระดับโลก

antibiotics

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

“ในปี 2050 จะมีคนตายจากเชื้อดื้อยารุนแรง 1 คน ทุกๆ 3 วินาที”
– Review on Antimicrobial Resistance, UK

เชื้อดื้อยามีสาเหตุหลักมาจากการใช้ยาปฏิชีวินะเกินความจำเป็น เมื่อเชื้อได้รับยาปฏิชีวนะบ่อยๆ จึงพัฒนาภูมิต้านทานต่อยา ทำให้ยาปฎิขีวนะที่เคยใช้ได้ผล กลับกลายเป็นไม่ได้ผล เมื่อเสริมกับการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อที่ไม่ดี ทำให้เชื้อดื้อยาแพร่กระจายออกไปสู่คนจำนวนมาก

สิ่งที่คุณทำได้

  1. ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น – หลายๆ โรคไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะ หวัด เจ็บคอ
  2. กินยาให้ครบโดสแม้หายแล้ว – หากใช้ยาไม่ครบอาจเหลือเชื้อในร่างกาย ซึ่งมักมีโอกาสพัฒนาการดื้อต่อยา
  3. ไม่ใช้ยาหมดอายุ – ยาที่หมดอายุแล้วอาจไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อ
  4. รักษาความสะอาด ล้างมือก่อน/หลังสัมผัสผู้ป่วย – ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
  5. รับวัคซีนสม่ำเสมอ – การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา

References:

Leave a Comment