ทำไมต้องรัชวิภา MRI

ศูนย์ตรวจ MRI ครบวงจร

“เพราะเราตั้งมั่นจะเป็นอับดับหนึ่งในสิ่งที่เราทำ และเราทุ่มเทให้กับงานทุกวัน เพื่อรักษาคุณภาพและหลักการที่เรายึดถือ”

ระดับของเทคโนโลยีและบุคคลากรของเรา ถือว่าเทียบได้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ชั้นนำอื่นๆในภูมิภาค แต่สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้บริการของเรามั่นใจคือ เราไม่ใช่โรงพยาบาลทั้งโรง แต่เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ทำการอุทิศทรัพยากรและความสามารถทั้งหมดให้กับงานเพียงสาขาเดียว นั่นคือ การตรวจรังสีวินิจฉัย

นอกจากนั้นแล้ว ในโรคที่รุนแรง เช่น มะเร็ง เวลาคือสิ่งที่สามารถตัดสินความเป็นอยู่ทั้งชีวิต เวลาที่ใช้รอคิวเป็นเดือนตามโรงพยาบาล จะถูกย่นเหลือเพียงเป็นวันหรือชั่วโมงที่รัชวิภา เราเข้าใจถึงความกังวลใจของผู้ป่วย และความเร่งด่วนของโรค เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าสำหรับท่าน ทุกวินาทีคือชีวิต

เมื่อเปรียบกับบริการรังสีวินิจฉัยเอกชนทั่วไป เรามีความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยในขณะที่วงการธุรกิจนี้ ทั่วไปมุ่งเน้นที่การแข่งขันด้านราคา และผลตอบแทนจูงใจอื่นๆ แต่รัชวิภาได้ตัดสินใจว่าเราจะเอาผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง สำหรับเราแล้วผู้ป่วยต้องมาก่อน ไม่มีการผ่อนปรนเรื่องคุณภาพ ไม่มีข้อยกเว้นใดๆเรื่องการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง โดยความตั้งใจดังกล่าวจะสะท้อนออกมาในทุกมิติขององค์กร

นอกจากคุณภาพแล้ว เรายังสามารถมอบความสะดวกสบาย และความอบอุ่นแก่ผู้รับบริการ ในระดับที่ไม่มีคู่เทียบ บุคคลากรบริการของเราคือมืออาชีพที่ผ่านการอบรมในการรับรองแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และมีความใส่ใจอย่างละเอียดใกล้ชิด ต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งในด้านการแพทย์และด้านอื่นๆ อาคารสถานที่ของเราก็ถูกออกแบบให้รองรับกระบวนการบริการที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง

ค่านิยมที่เรายึดถือ

ความแม่นยำ

เราคือทีมงานวิชาชีพเฉพาะด้าน MRI อันดับต้นๆของประเทศ ทีมรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาย่อย (subspecialty) อันเป็นคุณวุฒิสูงสุดของแพทย์เฉพาะทาง และนักรังสีเทคนิคเฉพาะด้าน MRI ร่วมมือกันทำงานที่เราถนัดที่สุด ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเท่าที่เป็นได้ตามวิทยาการปัจจุบัน เพื่อส่งมอบผลงานภาพ และการแปลผลทางรังสีที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมีแต่การประสานนวัตกรรมของเครื่องมือ กับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคคลกร ที่จะทำให้เกิดคุณภาพในระดับนี้ได้

ความปลอดภัย

ในแต่ละขั้นตอน แต่ละรายละเอียดของการดูแลผู้เข้ารับบริการที่รัชวิภา ล้วนแล้วแต่กระทำโดยด้วยความรอบคอบอย่างยิ่งยวด เรามีระเบียบการซักประวัติการแพทย์อย่างละเอียด มีระบบการระบุตัว ระบุส่วนตรวจ เพื่อทวนสอบความถูกต้องในทุกๆขั้นตอน และนอกจากรังสีแพทย์แล้ว ที่รัชวิภายังมีการประจำการของแพทย์ทั่วไปตลอดเวลาบริการ ด้วยจุดประสงค์หนึ่งเดียวคือเพื่อดูแลให้การบริการมีความปลอดภัยอย่างที่สุด รัชวิภาได้ดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสูงสุดมาตรฐานหนึ่งของโลก และเป็นศูนย์ MRI ที่ได้รับการรับรองเป็นแห่งแรกในอาเซียน ณ ปี 2014

MRI Treatment diagnosis Bangkok Thailand

ความทันการ

ผู้ที่รอรับการตรวจ MRI และ CT scan ในประเทศไทยมีมากเกินกว่าที่ระบบสาธารณสุขของรัฐจะรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ คิวรอตรวจ MRI อาจยาวได้ถึง 6 เดือนหรือมากกว่านั้น เราเข้าใจถึงความทุกข์ของผู้ป่วยโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง หรือแม้แต่ผู้ที่แค่สงสัยว่าจะเป็นโรค ว่าทุกๆวินาทีล้วนมีความหมาย ดังนั้นเราจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่สามารถให้ข้อมูลที่กระจ่างชัดแก่ผู้ป่วยดังกล่าวอย่างทันการ ในช่วงเวลาที่สำคัญที่อาจส่งผลต่อทั้งชีวิต โดยทั่วไปแล้ว เราจะสามารถให้ผู้รับบริการได้ตรวจภายในไม่กี่วันหลังจากนัดหมาย หรือแม้แต่ภายในเวลาเป็นชั่วโมงสำหรับกรณีฉุกเฉิน

ความเป็นมาของบริษัท

พ.ญ.วิวรรณ นิติวรางกูร ประธานกรรมการบริษัท

ผู้ก่อตั้งรัชวิภา คือทีมงานมืออาชีพในสาขารังสีวินิจฉัย ทุกท่านต่างมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 20 ปีในวงการรังสีวิทยา ไม่ว่าจะเป็น รังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค และผู้บริหาร โดยในปี 2551 ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคาและการลดทอนต้นทุนระหว่างศูนย์รังสีวินิจฉัยอื่นๆ เราได้เริ่มต้นให้บริการโดยวางตนเองในจุดยืนที่แตกต่าง คือการเป็นผู้นำด้านคุณภาพ และได้ตั้งวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นศูนย์อันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน จุดยืนดังกล่าวสะท้อนออกมาเป็นการลงทุนกับเครื่องมือ MRI ระดับสูงของ Siemens ที่ผลิตจากประเทศเยอรมนี การจัดหารังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพิเศษสาขาย่อย (Subspecialty) อันเป็นคุณวุฒิสูงสุดของแพทย์เฉพาะทาง การจัดหานักรังสีเทคนิคระดับหัวกะทิในด้าน MRI โดยเฉพาะ และการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่ใหม่ทั้งหมด เพื่อรองรับจุดประสงค์เพียงหนึ่งเดียว คือการส่งมอบการตรวจวินิจฉัยที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ

ภายในไม่ถึงหนึ่งปีหลังก่อตั้ง รัชวิภาได้รับความไว้วางใจ และการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ โดยในฐานะสถาบันรังสีวินิจฉัยเอกชน เราได้ส่งมอบความแม่นยำ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมกับวิทยาการของอาคารสถานที่ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ และภายในปีเดียวกัน เราก็ได้เป็นศูนย์ MRI ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

รัชวิภาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีการลงทุนจ้างบุคลากรคุณภาพเพิ่มเติมทุกๆปี และในปี 2554 เรามีความจำเป็นต้องทำการลงทุนกับ Siemens MRI เครื่องที่ 2

ถึงแม้ว่ารัชวิภาจะต้องรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมาก เราก็ไม่เคยโอนอ่อนผ่อนปรนเรื่องคุณภาพ และยังคงให้บริการที่ยอดเยี่ยมอย่างทันการแก่ลูกค้าทุกท่าน โดยเพื่อเป็นการยืนยันถึงคำสัญญาแห่งคุณภาพ เราได้ทำการเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานโดย Joint Commission International (JCI) อันเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และได้กลายเป็นศูนย์ MRI แห่งแรกในเอเชียอาคเนย์ที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวในปี 2014

จากปี 2551 ถึงวันนี้

86500

การตรวจ MRI

650

สถานพยาบาล

100500

ผู้รับบริการ