ทำไมต้องรัชวิภา MRI

“เพราะเราตั้งมั่นจะเป็นอับดับหนึ่งในสิ่งที่เราทำ และเราทุ่มเทให้กับงานทุกวัน เพื่อรักษาคุณภาพและหลักการที่เรายึดถือ”

ระดับของเทคโนโลยีและบุคคลากรของเรา ถือว่าเทียบได้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ชั้นนำอื่นๆในภูมิภาค แต่สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้บริการของเรามั่นใจคือ เราไม่ใช่โรงพยาบาลทั้งโรง แต่เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ทำการอุทิศทรัพยากรและความสามารถทั้งหมดให้กับงานเพียงสาขาเดียว นั่นคือ การตรวจรังสีวินิจฉัย

นอกจากนั้นแล้ว ในโรคที่รุนแรง เช่น มะเร็ง เวลาคือสิ่งที่สามารถตัดสินความเป็นอยู่ทั้งชีวิต เวลาที่ใช้รอคิวเป็นเดือนตามโรงพยาบาล จะถูกย่นเหลือเพียงเป็นวันหรือชั่วโมงที่รัชวิภา เราเข้าใจถึงความกังวลใจของผู้ป่วย และความเร่งด่วนของโรค เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าสำหรับท่าน ทุกวินาทีคือชีวิต

เมื่อเปรียบกับบริการรังสีวินิจฉัยเอกชนทั่วไป เรามีความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยในขณะที่วงการธุรกิจนี้ ทั่วไปมุ่งเน้นที่การแข่งขันด้านราคา และผลตอบแทนจูงใจอื่นๆ แต่รัชวิภาได้ตัดสินใจว่าเราจะเอาผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง สำหรับเราแล้วผู้ป่วยต้องมาก่อน ไม่มีการผ่อนปรนเรื่องคุณภาพ ไม่มีข้อยกเว้นใดๆเรื่องการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง โดยความตั้งใจดังกล่าวจะสะท้อนออกมาในทุกมิติขององค์กร

นอกจากคุณภาพแล้ว เรายังสามารถมอบความสะดวกสบาย และความอบอุ่นแก่ผู้รับบริการ ในระดับที่ไม่มีคู่เทียบ บุคคลากรบริการของเราคือมืออาชีพที่ผ่านการอบรมในการรับรองแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และมีความใส่ใจอย่างละเอียดใกล้ชิด ต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งในด้านการแพทย์และด้านอื่นๆ อาคารสถานที่ของเราก็ถูกออกแบบให้รองรับกระบวนการบริการที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง

ค่านิยมที่เรายึดถือ

ความเป็นมาของบริษัท

ผู้ก่อตั้งรัชวิภา คือทีมงานมืออาชีพในสาขารังสีวินิจฉัย ทุกท่านต่างมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 20 ปีในวงการรังสีวิทยา ไม่ว่าจะเป็น รังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค และผู้บริหาร โดยในปี 2551 ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคาและการลดทอนต้นทุนระหว่างศูนย์รังสีวินิจฉัยอื่นๆ เราได้เริ่มต้นให้บริการโดยวางตนเองในจุดยืนที่แตกต่าง คือการเป็นผู้นำด้านคุณภาพ และได้ตั้งวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นศูนย์อันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน จุดยืนดังกล่าวสะท้อนออกมาเป็นการลงทุนกับเครื่องมือ MRI ระดับสูงของ Siemens ที่ผลิตจากประเทศเยอรมนี การจัดหารังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพิเศษสาขาย่อย (Subspecialty) อันเป็นคุณวุฒิสูงสุดของแพทย์เฉพาะทาง การจัดหานักรังสีเทคนิคระดับหัวกะทิในด้าน MRI โดยเฉพาะ และการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่ใหม่ทั้งหมด เพื่อรองรับจุดประสงค์เพียงหนึ่งเดียว คือการส่งมอบการตรวจวินิจฉัยที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ

ภายในไม่ถึงหนึ่งปีหลังก่อตั้ง รัชวิภาได้รับความไว้วางใจ และการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ โดยในฐานะสถาบันรังสีวินิจฉัยเอกชน เราได้ส่งมอบความแม่นยำ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมกับวิทยาการของอาคารสถานที่ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ และภายในปีเดียวกัน เราก็ได้เป็นศูนย์ MRI ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

รัชวิภาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีการลงทุนจ้างบุคลากรคุณภาพเพิ่มเติมทุกๆปี และในปี 2554 เรามีความจำเป็นต้องทำการลงทุนกับ Siemens MRI เครื่องที่ 2

ถึงแม้ว่ารัชวิภาจะต้องรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมาก เราก็ไม่เคยโอนอ่อนผ่อนปรนเรื่องคุณภาพ และยังคงให้บริการที่ยอดเยี่ยมอย่างทันการแก่ลูกค้าทุกท่าน โดยเพื่อเป็นการยืนยันถึงคำสัญญาแห่งคุณภาพ เราได้ทำการเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานโดย Joint Commission International (JCI) อันเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และได้กลายเป็นศูนย์ MRI แห่งแรกในเอเชียอาคเนย์ที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวในปี 2014

JCI-first-mri-bangkok-thailand  logo-iso

จากปี 2551 ถึงวันนี้

rachvipa-mri-center-bangkok-thailand

 กลับสู่หน้าแรก