13 Apr 2016
img-spn

จุดเดี่ยวในปอด (Solitary pulmonary nodule, SPN) หมายถึงรอยโรคในปอดที่มีรูปร่างกลมและมีขนาดเล็กกว่า 3 ซม. ที่ตรวจพบจากการตรวจทางรังสีวิทยา ปัจจุบันความผิดปกติลักษณะนี้พบได้บ่อยมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีการตรวจ CT scan โดยเฉพาะที่เป็นชนิด multidetector CT scan เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุของการเกิด SPN นั้นมีได้หลากหลายตั้งแต่โรคทั่วไปที่ไม่รุนแรง (benign) ไปจนถึงโรคมะเร็ง การให้การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดตั้งแต่ในระยะแรก ๆ ของโรคก็เป็นสิ่งสำคัญมากเนื่องจากโรคมะเร็งปอด ยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ในกลุ่มโรคมะเร็ง และส่วนใหญ่มักจะวินิจฉัยได้เมื่อมีระยะของโรคมากแล้ว ดังนั้นจึงมีการเผยแพร่แนวทางในการประเมินและตรวจวินิจฉัยกรณีตรวจพบ SPN เอาไว้ดังต่อไปนี้

Read More

06 Apr 2016
img-focus-ultrasound

โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีแนวโน้มที่จะกระจายจากจุดเริ่มต้นโรคไปยังอวัยวะอื่น ๆ ทั่วร่างกาย ได้แก่ ปอด ตับ สมอง กระดูก และอวัยวะอื่น ๆ ซึ่งสำหรับการกระจายของโรคมายังกระดูก มักจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดที่รุนแรงและจำเป็นต้องได้รับการรักษา ซึ่งในแง่ของการรักษานั้นจะมีความแตกต่างและจำเพาะกว่าการกระจายไปยังบริเวณอื่นคือ สำหรับในอวัยวะอื่น ๆ การรักษาหลักคือการให้ยาเคมีบำบัด แต่สำหรับการกระจายที่กระดูก การใช้ยาเคมีบำบัดอย่างเดียวมักจะไม่เพียงพอและจำเป็นต้องอาศัยวิธีการรักษาแบบอื่น ๆ เข้ามาร่วมด้วยเช่น การฉายแสง (Radiotherapy) หรือการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเฉพาะจุด (focused ultrasound) เป็นต้น

Read More

30 Mar 2016
img-foot-heel

อาการเจ็บปวดที่บริเวณส้นเท้าที่มักถูกเรียกว่า Painful heel นั้น หมายถึงอาการปวดที่เกิดขึ้นในบริเวณที่อยู่ลึกลงไปในบริเวณอุ้งเท้าที่ติดกับปุ่มของกระดูกส้นเท้า (สำหรับแพทย์คือ ส่วน Anteromedial prominence ของ tuberosity ของกระดูก calcaneus)

อาการปวดดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากการอักเสบของโครงสร้างต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณรอบกระดูกส้นเท้า (เช่น heel cord tendinitis, retrocalcaneal bursitis และ peroneal posterior tibial and flexor hallucis longus tendinitis) หรือจากโรคจำเพาะบางชนิด เช่น rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, Reiter syndrome และ osteoarthritis เป็นต้น

Read More

20 Mar 2016
img-compassion-fatigue

มนุษย์เราทุกคนในช่วงที่กำลังมีอาการจากความเจ็บป่วย มักต้องการความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจจากบุคคลรอบข้างอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะคาดหวังความเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจนี้จากคนรักหรือคนในครอบครัว แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะถูกคาดหวังว่าจะต้องมีความรู้สึกนี้ให้กับคนที่กำลังป่วยอยู่อย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้แก่ แพทย์ และ พยาบาล

โดยทั่วไปแล้ว คนที่ตัดสินใจเลือกมาทำงานเพื่อรักษาผู้ป่วยในฐานะแพทย์และพยาบาล มักจะเป็นกลุ่มคนที่มีนิสัยขี้สงสาร เห็นใจ อยากช่วยเหลือให้คนอื่นที่มีความทุกข์ หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นอยู่แล้ว และมักจะมีความรู้สึกพึงพอใจ ภูมิใจ สุขใจเมื่อสามารถช่วยให้ทุกข์ของคนอื่น ผ่อนคลายเบาบางลง (มีคำกล่าวของชาวตะวันตก เกี่ยวกับการทำงานแบบนี้ด้วยว่า “Medical and nursing practice is not just we do; it’s who we are” คือ ไม่ใช่สักแต่ว่าทำเพราะเป็นหน้าที่ แต่ทำเพราะมันคือความเป็นตัวตนของเรานั่นเอง

Read More

08 Feb 2016
มะเร็งเต้านม

ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านการผ่าตัดเต้านมได้รับการพัฒนาไปมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จึงมีผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดเต้านมด้วยเหตุผลต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง การผ่าตัดสร้างเต้านมขึ้นใหม่ หรือแม้แต่การผ่าตัดเพื่อสร้างความสวยงาม การผ่าตัดเหล่านี้มีผลทำให้โครงสร้างตามธรรมชาติของเต้านมเปลี่ยนไป และเมื่อผู้ที่เคยรับการผ่าตัดเหล่านี้ต้องทำการตรวจทางรังสีวินิจฉัยโรคเต้านม จะเกิดผล กระทบอะไรบ้าง และมีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยด้วย MRI ที่เปลี่ยนไปอย่างไร มาติดตามกัน

Read More

27 Aug 2015
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

เมื่อนึกถึงการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (myocardial ischemia) และกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction) คนส่วนใหญ่มักนึกถึงการตรวจที่สำคัญอยู่ 2 ชนิด นั่นคือ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiography) และการตรวจหาสารเคมีที่เพิ่มขึ้นในกระแสเลือดเมื่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเกิดการบาดเจ็บหรือตาย เช่น Troponin-T, Troponin-I เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน การตรวจ MRI ได้เข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีส่วนช่วยทำให้การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read More

12 Feb 2015
Neprogenic Systemic Fibrosis (NSF) คืออะไร

Neprogenic Systemic Fibrosis (NSF) เริ่มมีการพบตั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และมีการรายงานผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2543 โรคนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากการเกิดโรคสัมพันธ์กับการได้รับ Gadoliniumbased Contrast Agents (GBCAs) จากการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ซึ่งเป็นการตรวจทางรังสีวิทยาที่ทำกันแพร่หลาย คำว่า Nephrogenic นั้น ไม่ได้หมายถึงโรคนี้จะมีผลกระทบต่อไต แต่จะหมายถึงว่าโรคนี้จะเกิดกับกลุ่มที่มีการทำงานของไตผิดปกติ ส่วนคำว่า System นั้นจะหมายถึงการที่โรคสามารถกระจายไปได้ตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

Read More

12 Feb 2015
Magnetic Resonance Cholangiopancreatography หรือ MRCP ตรวจ MRI

Magnetic Resonance Cholangiopancreatography หรือ MRCP เป็นการตรวจหาความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีด้วยเครื่อง MRI โดยอาศัยหลักการสร้างภาพด้วยเทคนิค T2-weighted image ของเหลวที่ใส เช่น น้ำดี หรือ น้ำในกระเพาะและลำไส้ จะมีสีขาวขึ้น ทำให้สร้างภาพระบบทางเดินน้ำดีได้ ภาพที่ได้จะมีลักษณะเหมือนการทำ Endoscopic Retrograde Cholangiopancretography (ERCP) หรือ Percutaneous Cholangiography (PTC) โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บตัวจากการส่องกล้องหรือการแทงเข็มผ่านเนื้อตับ การตรวจใช้เวลาสั้นและไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจ ระยะเวลาในการตรวจ MRCP ประมาณ 10 นาที สามารถได้ภาพระบบทางเดินน้ำดีที่ชัดเจน และสามารถหมุนเป็นภาพ 3 มิติ เพื่อดูในมุมต่างๆได้อย่างชัดเจน

Read More

12 Feb 2015
การตรวจ MRI ของทารกในครรภ์ (MRI Fetus)

การพัฒนาเทคนิคการตรวจของเครื่อง MRI รุ่นใหม่ที่มี fast imaging sequence ทำให้ MRI มีความว่องไวมากพอที่จะตรวจทารกในครรภ์ได้โดยภาพไม่สั่นไหว MRI จึงสามารถใช้ตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้ MRI มีบทบาทในการวินิจฉัยความผิดปกติบางอย่างของทารกในครรภ์ที่การตรวจอัลตร้าซาวด์อาจให้วินิจฉัยได้ลำบาก เช่น การตรวจหาความผิดปกติของสมองส่วน posterior fossa และการตรวจหา complex fetal abnormality MRI จึงมีส่วนช่วยในการในคำปรึกษาแก่มารดา แผนการรักษาหรือวางแผนการคลอด

Read More