13 Apr 2016
img-weakness

อาการอ่อนแรงของแขนและขาเป็นอาการนำที่พบได้ไม่น้อยในเวชปฏิบัติทั่วไป เพราะอาการอ่อนแรงเป็นอาการที่ผู้ป่วยและญาติจะสังเกตได้โดยง่าย ทั้งนี้ก็เนื่องจากอาการอ่อนแรงนั้นมักตามมาด้วยการเกิดความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถลุกยืน หรือเดินได้ ยกแขนเพื่อทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างยากลำบากเป็นต้น

Read More

06 Apr 2016
img-stethoscope

ในอดีตการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่ต้องมีการฟังเสียงของอวัยวะภายใน แพทย์จะต้องใช้หูแนบกับร่างกายของผู้ป่วยในบริเวณที่ต้องการฟังโดยตรง ซึ่งในบางครั้งทำได้ลำบาก และสร้างความรู้สึกไม่สะดวกใจทั้งผู้ตรวจและผู้ถูกตรวจ นายแพทย์ René Théophile Hyacinthe Laënnec (1781-1826) แพทย์ชาวฝรั่งเศส ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการตรวจทรวงอกและบริเวณอื่น ๆ เช่นกัน จนวันหนึ่งเขาได้สังเกตเห็นเด็กๆ ที่วิ่งเล่นในสนาม ใช้กระบอกไม้แนบหูและให้เพื่อนเคาะและเกาที่ปลายกระบอกอีกด้านหนึ่ง เมื่อลองดูบ้างก็พบว่าเสียงนั้นดังชัดขึ้น เขาจึงทดลองนำเอากระบอกไม้ดังกล่าวมาทดลองใช้เพื่อการฟังเสียงผ่านทรวงอกผู้ป่วยแทนที่จะต้องเอาหูแนบลงโดยตรง และพบว่าใช้ได้ผลดีและได้ยินเสียงชัดกว่าการฟังโดยตรงเสียอีก นับเป็นการกำเนิดของ stethoscope รุ่นแรกของโลกในปี ค.ศ. 1816

Read More

06 Apr 2016
img-prostate-cancer-screening

ข้อมูลการศึกษาดังกล่าวนี้ มาจากการโครงการติดตามรวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัครขนาดใหญ่นำโดย Jennifer Rider นักระบาดวิทยาทางมะเร็งและคณะจากสถาบัน Boston University School of Public Health มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยจำนวน 31,925 รายเพื่อรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 1992 จนถึงปี 2010 อาสาสมัครในกลุ่มมีอายุเฉลี่ยเมื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยประมาณ 59 ปี และใช้เวลาติดตามอาสาสมัครเหล่านี้ต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึง 18 ปี ซึ่งผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า จากจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด มี 3839 รายที่เกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ในจำนวนนี้มีการเสียชีิวิตจำนวน 384 ราย

Read More

06 Apr 2016
หลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน

การทำเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ MRI และการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT scan จัดได้ว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการนำมาช่วยเป็นเครื่องมือการวินิจฉัยโรคและติดตามการรักษาต่อไป

สมองก็เป็นอีกอวัยวะหนึ่งที่การทำเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI และการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT scan เข้ามาร่วมมีบทบาทในการวินิจฉัยโรคทางสมองต่างๆ ทั้งแบบเฉียบพลัน เช่นโรคหลอดเลือดในสมองแตก หรือแบบเรื้อรัง เช่นเนื้องอกในสมอง นอกจากนี้เครื่องมือทางรังสีวิทยาทั้งสองชนิดก็ยังมีส่วนช่วยในการติดตามการรักษาในโรคทางสมองด้วย ตัวอย่างคือ การติดตามขนาดของเนื้องอกในสมองภายหลังการฉายแสงเป็นต้น

Read More

06 Apr 2016
มะเร็งเต้านม

ถ้าพูดถึงเรื่องสาเหตุของการเสียชีวิตสำหรับคนไทยแล้ว คงจะไม่พูดถึงเรื่องของโรคมะเร็งเสียไม่ได้ เนื่องจากเราพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของคนไทยเลยทีเดียว โดยในเพศหญิงโรคมะเร็งที่มาเป็นอันหนึ่งได้แก่มะเร็งปากมดลูก อันดับสองได้แก่มะเร็งเต้านม ส่วนเพศชายจะพบว่าเป็นมะเร็งตับและมะเร็งปอดมากที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นจากพฤติกรรมเสี่ยงอันได้แก่การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ ดังนั้นการหยุดพฤติกรรมดังกล่าวน่าจะสามารถลดโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งตับและมะเร็งปอดในผู้ชายลงได้ แต่สำหรับมะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยงอยู่ที่เซลล์ท่อน้ำนมหรือต่อมนมสัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติ มะเร็งเต้านมส่วนน้อยเท่านั้นที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรม ช่วงอายุที่พบบ่อยที่สุดในมะเร็งเต้านมได้แก่อายุประมาณ 45 -50 ปี

Read More

30 Mar 2016
img-foot-heel

อาการเจ็บปวดที่บริเวณส้นเท้าที่มักถูกเรียกว่า Painful heel นั้น หมายถึงอาการปวดที่เกิดขึ้นในบริเวณที่อยู่ลึกลงไปในบริเวณอุ้งเท้าที่ติดกับปุ่มของกระดูกส้นเท้า (สำหรับแพทย์คือ ส่วน Anteromedial prominence ของ tuberosity ของกระดูก calcaneus)

อาการปวดดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากการอักเสบของโครงสร้างต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณรอบกระดูกส้นเท้า (เช่น heel cord tendinitis, retrocalcaneal bursitis และ peroneal posterior tibial and flexor hallucis longus tendinitis) หรือจากโรคจำเพาะบางชนิด เช่น rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, Reiter syndrome และ osteoarthritis เป็นต้น

Read More

30 Mar 2016

อาการตกขาวเป็นอาการที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในหญิงวัยเจริญพันธุ์ โดยบางครั้งการตกขาวนั้นก็เกิดจากภาวะปกติของร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามการเกิดตกขาวบางอย่างก็อาจบ่งบอกถึงโรคที่ซ่อนอยู่ภายในได้เช่นกัน

ภาวะตกขาวที่ปกตินั้น จะมีสิ่งคัดหลั่งสีขาว สีใส หรือสีขุ่น ออกจากทางช่องคลอด โดยตกขาวที่ออกมานั้นมักจะมีปริมาณไม่มากและไม่มีกลิ่นใดๆ ผู้ที่มีตกขาวแบบนี้มักจะไม่มีอาการร่วมอื่น เช่น ไม่มีอาการปวดท้อง ไม่มีไข้ หรือไม่มีอาการคันช่องคลอดแต่อย่างไร โดยในภาวะปกตินั้น มักจะสามารถพบตกขาว หรือภาวะตกขาวที่มากขึ้นได้ก่อนหรือหลังการมีประจำเดือนค่ะ

สำหรับตกขาวที่ผิดปกตินั้น จะมีสีที่แตกต่างออกไป โดยอาจมีสีเขียวขุ่น มีฟอง หรือมีเลือดปน ตกขาวจะมีกลิ่นเหม็นมากกว่าปกติ และอาจพบอาการร่วมอื่น เช่น แสบร้อนบริเวณช่องคลอด คันบริเวณช่องคลอดและอวัยวะเพศ อาการปวดท้องน้อยหรือเสียวในช่องท้อง อาการไข้ เป็นต้น นอกจากนี้การมีตกขาวที่ผิดแปลกไปจากตกขาวปกติที่เรามีก็เป็นข้อบ่งชี้ในการพบแพทย์ค่ะ

Read More

27 Mar 2016
img-abd-LN

อาการปวดท้องเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมาก อาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีใครที่ไม่เคยปวดท้อง ไม่ว่าจะเป็นปวดท้องใต้ลิ้นปี่ ปวดกลางท้อง ปวดจุกแน่นหรืออืดท้อง และส่วนใหญ่ก็มักได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกรดในกระเพาะเกินบ้าง หรือไม่ก็โรคกระเพาะอาหารบ้าง คงจะไม่เป็นเรื่องแปลกถ้าอาการปวดท้องนั้นเป็นครั้งแรก อาการเป็นไม่รุนแรง มีปัจจัยสนับสนุนชัดเจนเช่น รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา รับประทานอาหารรสจัด กินยาแก้ปวดที่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลำไส้ แต่อย่าลืมว่านอกจากโรคกระเพาะอาหารแล้ว ยังมีโรคอื่นๆอีกที่มีอาการปวดท้องได้เช่น นิ่วในถุงน้ำดีและทางเดินน้ำดี ตับอ่อนอักเสบ ลำไส้ขาดเลือดไปเลี้ยง หลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็นต้น วันนี้เราจะพาผู้อ่านมารู้จักกับโรคตับอ่อนอักเสบให้มากขึ้น

Read More

23 Mar 2016

ช่วงนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้ว รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เราทำ Infographic เรื่องโรคที่มักเกิดจากความร้อนมาฝากกันค่ะ ^.^

ผื่นแดด (Heat rash)

เกิดผื่นเล็กๆ ตามร่างกายเนื่องจากต่อมเหงื่อระบายเหงื่อออกไม่ทัน จึงเกิดการอุดตันของรูเหงื่อเกิดเป็นผื่น มักเป็นในร่มผ้า
การรักษา: รักษาความสะอาด มักหายได้เอง

ตะคริวแดด (Heat cramp)

อาการกล้ามเนื้อเกร็ง ปวด เนื่องจากกล้ามเนื้อศูนย์เสียน้ำและเกลือแร่มาก พบมากบริเวณกล้ามเนื้อที่ทำงานหนัก เช่น ต้นขา น่อง ไหล่
การรักษา: หยุดออกกำลังกาย ดื่มน้ำและเกลือแร่ทดแทน

เพลียแดด (Heat exhaustion)

เกิดจากร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากเกินไป ทำให้เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียน หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ สับสน หากไม่ได้รับการรักษาอาจดำเนินไปเป็นลมแดด
การรักษา: ดื่มน้ำและเกลือแร่ทดแทน รีบออกจากสถานที่ที่อุณหภูมิสูง ถ้าเป็นหนักควรส่งโรงพยาบาล

ลมแดด (Heat stroke)

เป็นโรคจากความร้อนที่รุนแรงที่สุด อุณหภูมิร่างกาย > 40 องศาเซลเซียส จะเกิดอาการร่างกายส่วนต่างๆ ทำงานล้มเหลว เช่น ชัก หมดสติ…

Read More

21 Mar 2016
img-cystitis

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (cystitis) เป็นโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป โดยกระเพาะปัสสาสะอักเสบถูกจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่างติดเชื้อ แตกต่างกับโรคกรวยไตติดเชื้อที่จะนับเป็นการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะส่วนบน ซึ่งอาจมีแนวทางรักษาที่แตกต่างกันค่ะ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อัตราส่วนถึงในการพบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบประมาณเพศหญิง 8 คน ต่อเพศชาย 1 คนทีเดียว ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของท่อปัสสาวะของเพศหญิงที่มีความยาวสั้นกว่าท่อปัสสาวะของเพศชายหลายเท่าตัว นอกจากนี้การที่ท่อปัสสาวะของเพศหญิงที่มีตำแหน่งที่อยู่ที่เข้าใกล้กับรูทวารหนักมากกว่าก็ช่วยเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อชองกระเพาะปัสสาวะเช่นกัน

Read More