14 Dec 2015

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา มี กิจกรรม รัชวิภาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้รักตัวเอง ดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อมีกำลังไปดูแลคนที่เรารัก

เส้นทางวิ่งรอบหมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย มีพนักงาน เพื่อนบ้านในขุมชน บุคคลภายนอกรวมทั้งชมรมนักวิ่ง อาทิ กลุ่มรามอินทรา กลุ่มหนองจอก เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีอาสาสมัครจากมูลนิธิ 50 คน ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง และทุกท่านที่เข้าร่วมจะได้รับเสื้อ บริการ อาหารเครื่องดื่ม ตลอดทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน

เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสจัดอีกในโอกาสต่อๆ ไปนะคะ ^.^

Read More

16 Nov 2015

เมื่อเอ่ยถึงโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ หลายท่านอาจคิดว่าเป็นโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุเป็นหลัก แต่จริงๆแล้วคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะวัยทำงานก็มีโอกาสป่วยเป็นโรคเหล่านี้ได้เนื่องมาจากวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการเล่นกีฬา การยืนบนรองเท้าส้นสูงเป็นประจำ อาการในกลุ่มออฟฟิศซินโดรมที่เกิดขึ้นจากการนั่งโต๊ะทำงาน จ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไปจนถึงการใช้แรงงานทำสวน ทำนาการยกของแบกหามลากจูงสิ่งต่างๆ ที่ผิดท่าหรือผิดจังหวะซึ่งอาจก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของหมอนรองกระดูกหรือมีโอกาสเสี่ยงที่กระดูกจะหักจากการบาดเจ็บได้ค่ะ

Read More

14 Nov 2015

ช่วงนี้โรคไข้เลือดออกกำลังได้รับความสนใจ เราจึงทำ infographic แสดงการดำเนินโรคมาฝากกันค่ะ

เมื่อผู้ป่วยถูกกกัดด้วยยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกี จะมีระยะฟักตัวประมาณ 5-8 วัน จากนั้นจะมีโอกาสเกิดเป็นไข้เลือดออกเดงกีได้ โดยจะมีการดำเนินโรคเป็น 3 ระยะ

Read More

09 Nov 2015
การเตรียมตัวเพื่อการตรวจเอ็ม อาร์ ไอ

การถ่ายภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI นั้นมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยวินิจฉัยและติดตามการรักษาของโรคต่างๆ เพราะข้อมูลจากการทำ MRI มีความถูกต้องและแม่นยำสูง อย่างไรก็ตามการเตรียมตัวก่อนการทำ MRI ก็มีความสำคัญที่จะทำให้การทำ MRI มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ

Read More

05 Oct 2015
BMA Aging Society-01

รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ ได้เข้าร่วมงานประชุมกลุ่มโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10-12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 สำนักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร  โดยมี Theme ของการสัมมนาคือ  Smart Living in BMA Aging Society  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน  ระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ  อำนวยการระดับต้น – ระดับสูง  บริหารระดับต้น- ระดับสูงและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  รวมผู้ร่วมงาน 560 คน ณ โรงแรมปริ้นท์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

Read More

31 Aug 2015

เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค. และ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา รัชวิภาเอ็ม อาร์ ไอ ได้เข้าร่วมการประชุมครบรอบ 12 ปีของศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

Read More

28 Apr 2015

พ.ญ.วิวรรณ นิติวรางกูร พร้อมด้วยผู้บริหาร รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซนเตอร์ ให้การ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท ซีเมนส์ โดย คุณ Elisabeth staudinger /regional CEO healthcare ASP Region และ Dr Tobias Seyfarth Head of Healthcare Siemens,Thailand ในการเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อดูการดำเนินงานของศูนย์ เอ็ม อาร์ ไอ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและ ASEAN ที่ได้การรับรองมาตรฐาน JCI

Read More

12 Feb 2015

รัชวิภาเอ็มอาร์ไอ ในรายการเข้มข่าวค่ำ ช่อง PPTV HD วันที่ 24 มิถุนายน 2557

Read More