14 Dec 2015

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา มี กิจกรรม รัชวิภาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้รักตัวเอง ดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อมีกำลังไปดูแลคนที่เรารัก

เส้นทางวิ่งรอบหมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย มีพนักงาน เพื่อนบ้านในขุมชน บุคคลภายนอกรวมทั้งชมรมนักวิ่ง อาทิ กลุ่มรามอินทรา กลุ่มหนองจอก เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีอาสาสมัครจากมูลนิธิ 50 คน ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง และทุกท่านที่เข้าร่วมจะได้รับเสื้อ บริการ อาหารเครื่องดื่ม ตลอดทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน

เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสจัดอีกในโอกาสต่อๆ ไปนะคะ ^.^

Read More

05 Oct 2015
BMA Aging Society-01

รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ ได้เข้าร่วมงานประชุมกลุ่มโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10-12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 สำนักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร  โดยมี Theme ของการสัมมนาคือ  Smart Living in BMA Aging Society  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน  ระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ  อำนวยการระดับต้น – ระดับสูง  บริหารระดับต้น- ระดับสูงและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  รวมผู้ร่วมงาน 560 คน ณ โรงแรมปริ้นท์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

Read More

31 Aug 2015

เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค. และ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา รัชวิภาเอ็ม อาร์ ไอ ได้เข้าร่วมการประชุมครบรอบ 12 ปีของศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

Read More