MRI Fetus

MRI FETUS

mri orthopedic

MRI Fetus ตรวจอะไรได้บ้าง

ดูการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ว่ามีความผิดปกติใดๆหรือไม่ ในการวินิจฉัยความผิดปกติบางอย่างของทารกในครรภ์ที่การตรวจอัลตร้าซาวด์อาจให้วินิจฉัยได้ลำบาก เช่น การตรวจหาความผิดปกติของสมองส่วน posterior fossa และการตรวจหา complex fetal abnormality

อาการที่เกี่ยวข้อง

  • ประวัติโรคทางพันธุกรรมในครอบครัว
  • ประวัติการตั้งครรภ์ผิดปกติ ทั้งครรภ์ก่อนหน้า หรือประวัติในครอบครัว
  • การตั้งครรภ์ในหญิงที่อายุเกิน 35 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง