MRI Upper Abdomen

MRI Upper Abdomen

MRI ช่องท้องส่วนบน ตรวจอะไรได้บ้าง

ดูความผิดปกติของตับ เส้นเลือด ถุงน้ำดี และทางเดินน้ำดีที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงตรวจม้ามและตับอ่อน ก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งของอวัยวะอื่นๆภายในช่องท้อง เช่น ต่อมหมวกไต ต่อมน้ำเหลืองต่างๆ

อาการที่เกี่ยวข้อง

  • ไวรัสตับอักเสบชนิด B และ C เป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ ปัจจุบันเครื่อง MRI เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งในการตรวจหามะเร็งตับตั้งแต่เริ่มแรก
  • ตับแข็ง ท้องโต ผู้ที่เป็นตับแข็งมีโอกาสที่จะตับวายในอนาคต และมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับสูงมาก พบมากในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์
  • ตาเหลือง ตัวเหลือง เป็นอาการของโรคตับและทางเดินน้ำดี เช่น ทางเดินน้ำดีอุดตันจากเนื้องอกหรือมะเร็ง นิ่วในทางเดินน้ำดี การอักเสบของระบบทางเดินน้ำดี และโรคของตับอ่อน
  • ปวดท้องด้านบน ไม่ทราบสาเหตุ อาจเกิดจากตับอ่อนอักเสบ หากเรื้อรังอาจนำไปสู่มะเร็งตับอ่อน ซึ่งเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง