Other Services

Other Services

นอกจากนี้ รัชวิภา MRI ยังมีบริการอื่นๆ เช่น

  • MRI Whole body – ตรวจเช็คร่างกายทุกส่วน
  • MRI Whole abdomen – ตรวจเช็คช่องท้องทั้งหมด
  • MRI Screening Whole Spine – ตรวจดูกระดูกสันหลังทั้งหมด
  • CT scan – ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

และอื่นๆอีกมากมาย

For More Information
Call: (+66)98-830-7586(+66)2-158-1088, line: rmccheckup

 

 

 Back to Homepage