คำถามที่พบบ่อย

 1. MRI อันตรายหรือไม่
 2. เมื่อไหร่จึงต้องฉีดยาร่วมกับการตรวจ MRI
 3. การตรวจ MRI สามารถพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกได้ไหม
 4. ใช้เวลาในการตรวจนานไหม
 5. ต้องเอาประวัติการรักษามาด้วยไหม
 6. หากตั้งครรภ์อยู่สามารถตรวจ MRI ได้หรือไม่
 7. หากผลการตรวจพบความผิดปกติ จะทำอย่างไร
 8. ต้องอดอาหารและน้ำก่อนเข้าตรวจไหม
 9. MRI สามารถเบิกประกันได้ไหม
 10. ที่ศูนย์มีล่ามไว้บริการไหมในกรณีพูดภาษาไทยไม่ได้

 

1. MRI อันตรายหรือไม่

เนื่องจากการตรวจร่างกายด้วยเครื่อง MRI มีความปลอดภัยจากอันตรายจากรังสี 100% ดังนั้น จึงไม่มีอันตราย ใดๆ จากการตรวจ และจากผลการวิจัยในต่างประเทศ ยังไม่พบอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่อง MRI ในมนุษย์

2. เมื่อไหร่จึงต้องฉีดยาร่วมกับการตรวจ MRI

บางครั้งการตรวจ MRI จำเป็นที่จะต้องฉีดยาที่เรียกว่า Gadolinium chelating agent เข้าทางหลอดเลือดดำ เพื่อประกอบการตรวจวินิจฉัย รังสีแพทย์และแพทย์ผู้ส่งจะพิจารณาร่วมกันว่าผู้ป่วยรายใดจำเป็นที่จะต้องฉีดยาตัวนี้ ประโยชน์ของยามีดังต่อไปนี้

 1. ทำให้เห็นความผิดปกติได้ชัดเจนขึ้น
 2. ใช้สำหรับแยกความผิดปกติระหว่างการอักเสบ เนื้องอก มะเร็ง หรือความผิดปกติอื่นๆ
 3. ใช้สำหรับตรวจเส้นเลือดในร่างกาย

 

3. การตรวจ MRI สามารถพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกได้ไหม

ได้ค่ะ จากผลการวิจัยของนายแพทย์เชงและคณะ จากประเทศไต้หวัน ที่ทำการวิจัยถึงการใช้ MRI ในการตรวจหาความผิดปกติของร่างกายในผู้ที่ไม่มีอาการจำนวน 1,978 คน พบว่า MRI สามารถตรวจพบก้อนเนื้องอกที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ขนาด 0.4 มิลลิเมตร

4. ใช้เวลาในการตรวจนานไหม

ถ้าเป็นการตรวจ MRI เฉพาะส่วน (เช่น สมอง หลัง ช่องท้องส่วนบน หรือช่องท้องส่วนล่าง) ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 30 นาที แต่ถ้าเป็นการตรวจโปรแกรม whole body check up ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

5. ต้องเอาประวัติการรักษามาด้วยไหม

ถ้าเคยได้รับการตรวจรักษาหรือมีโรคประจำตัว ควรจะภาพและผลการตรวจ x-ray หรือ การตรวจอื่นๆ มาในวันตรวจด้วยเพื่อให้แพทย์ได้ทราบประวัติ แพทย์จะสามารถแนะนำการตรวจและวินิจฉัยผลการตรวจได้แม่นยำยิ่งขึ้น

6. หากตั้งครรภ์อยู่สามารถตรวจ MRI ได้หรือไม่

ถ้าคุณสงสัยว่าตั้งครรภ์หรือไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์ให้แจ้งก่อนการทำนัดหมายเพราะเราไม่แนะนำให้ผู้ที่ตั้งครรภ์อยู่ตรวจ MRI จนกว่าจะให้กำเนิดบุตร หรือหากจำเป็นแนะนำให้ตรวจเมื่ออายุครรภ์เลย 3 เดือน ขึ้นไป (ไตรมาสที่ 2)

7. หากผลการตรวจพบความผิดปกติ จะทำอย่างไร

หลังการตรวจแพทย์จะอธิบายผลการตรวจให้แก่ผู้รับบริการ และหากพบความผิดปกติ แพทย์จะอธิบายความผิดปกติ และแนะนำแนวทางการรักษา พร้อมทั้งแนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ

8. ต้องอดอาหารและน้ำก่อนเข้าตรวจไหม

ไม่จำเป็นต้องอดอาหารและน้ำ ยกเว้นในกรณีที่ตรวจ MRI ของช่องท้อง จำเป็นต้องอดอาหารเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ แต่สามารถดื่มน้ำได้

9. MRI สามารถเบิกประกันได้ไหม

ผู้เข้ารับการตรวจต้องปรึกษากับทางบริษัทประกันว่าเงื่อนไขและข้อตกลงครอบคลุมหรือไม่

10. ที่ศูนย์มีล่ามไว้บริการไหมในกรณีพูดภาษาไทยไม่ได้

เราสามารถจัดหาล่ามมาแปลผลการตรวจให้ได้เพียงแค่แจ้งความจำนงค์ตอนทำการนัดหมาย

 กลับสู่หน้าแรก