คำถามที่พบบ่อย

1. MRI อันตรายหรือไม่

เนื่องจากการตรวจร่างกายด้วยเครื่อง MRI มีความปลอดภัยจากอันตรายจากรังสี 100% ดังนั้น จึงไม่มีอันตราย ใดๆ จากการตรวจ และจากผลการวิจัยในต่างประเทศ ยังไม่พบอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่อง MRI ในมนุษย์

2. เมื่อไหร่จึงต้องฉีดยาร่วมกับการตรวจ MRI

บางครั้งการตรวจ MRI จำเป็นที่จะต้องฉีดยาที่เรียกว่า Gadolinium chelating agent เข้าทางหลอดเลือดดำ เพื่อประกอบการตรวจวินิจฉัย รังสีแพทย์และแพทย์ผู้ส่งจะพิจารณาร่วมกันว่าผู้ป่วยรายใดจำเป็นที่จะต้องฉีดยาตัวนี้ ประโยชน์ของยามีดังต่อไปนี้

  1. ทำให้เห็นความผิดปกติได้ชัดเจนขึ้น
  2. ใช้สำหรับแยกความผิดปกติระหว่างการอักเสบ เนื้องอก มะเร็ง หรือความผิดปกติอื่นๆ
  3. ใช้สำหรับตรวจเส้นเลือดในร่างกาย

3. การตรวจ MRI สามารถพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกได้ไหม

ได้ค่ะ จากผลการวิจัยของนายแพทย์เชงและคณะ จากประเทศไต้หวัน ที่ทำการวิจัยถึงการใช้ MRI ในการตรวจหาความผิดปกติของร่างกายในผู้ที่ไม่มีอาการจำนวน 1,978 คน พบว่า MRI สามารถตรวจพบก้อนเนื้องอกที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ขนาด 0.4 มิลลิเมตร

4. ใช้เวลาในการตรวจนานไหม

ถ้าเป็นการตรวจ MRI เฉพาะส่วน (เช่น สมอง หลัง ช่องท้องส่วนบน หรือช่องท้องส่วนล่าง) ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 30 นาที แต่ถ้าเป็นการตรวจโปรแกรม whole body check up ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

5. ต้องเอาประวัติการรักษามาด้วยไหม

ถ้าเคยได้รับการตรวจรักษาหรือมีโรคประจำตัว ควรจะภาพและผลการตรวจ x-ray หรือ การตรวจอื่นๆ มาในวันตรวจด้วยเพื่อให้แพทย์ได้ทราบประวัติ แพทย์จะสามารถแนะนำการตรวจและวินิจฉัยผลการตรวจได้แม่นยำยิ่งขึ้น

6. หากตั้งครรภ์อยู่สามารถตรวจ MRI ได้หรือไม่

ถ้าคุณสงสัยว่าตั้งครรภ์หรือไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์ให้แจ้งก่อนการทำนัดหมายเพราะเราไม่แนะนำให้ผู้ที่ตั้งครรภ์อยู่ตรวจ MRI จนกว่าจะให้กำเนิดบุตร หรือหากจำเป็นแนะนำให้ตรวจเมื่ออายุครรภ์เลย 3 เดือน ขึ้นไป (ไตรมาสที่ 2)

7. หากผลการตรวจพบความผิดปกติ จะทำอย่างไร

หลังการตรวจแพทย์จะอธิบายผลการตรวจให้แก่ผู้รับบริการ และหากพบความผิดปกติ แพทย์จะอธิบายความผิดปกติ และแนะนำแนวทางการรักษา พร้อมทั้งแนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ

8. ต้องอดอาหารและน้ำก่อนเข้าตรวจไหม

ไม่จำเป็นต้องอดอาหารและน้ำ ยกเว้นในกรณีที่ตรวจ MRI ของช่องท้อง จำเป็นต้องอดอาหารเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ แต่สามารถดื่มน้ำได้

9. MRI สามารถเบิกประกันได้ไหม

ผู้เข้ารับการตรวจต้องปรึกษากับทางบริษัทประกันว่าเงื่อนไขและข้อตกลงครอบคลุมหรือไม่

10. ที่ศูนย์มีล่ามไว้บริการไหมในกรณีพูดภาษาไทยไม่ได้

เราสามารถจัดหาล่ามมาแปลผลการตรวจให้ได้เพียงแค่แจ้งความจำนงค์ตอนทำการนัดหมาย